PRIVACYVERKLARING

BOOST! respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben we daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan, alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: autoriteit persoonsgegevens België

De huidige op de website beschikbare privacyverklaring is de enige versie van toepassing zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

BOOST! kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten vanBOOST! en/of omdat u deze zelf bij het registreren op de website aan BOOST! verstrekt.
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijk persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. BOOST! kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam 
  • Uw adresgegevens 
  • Uw telefoonnummer en/of GSM-nummer 
  • Uw e-mailadres

2. WAAROM BOOST! GEGEVENS NODIG HEEFT

BOOST! verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt (telefonisch, per e-mail en/of per post).
Daarnaast kan BOOST! uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten samenwerkingsovereenkomst.

3. HOE LANG BOOST! GEGEVENS BEWAART

BOOST! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en voor de duur zoals door de wet bepaald.

4. DELEN MET ANDEREN

BOOST! verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. boekhouder).

5. GOOGLE ANALYTICS

BOOST! maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BOOST! bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan BOOST! te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BOOST! heeft hier geen invloed op.
BOOST! heeft Google geen toestemming gegeven om via BOOST! verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

6. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hilde.lipkens@covali.be. Elke aanvraag dient vergezeld te zijn van een kopie van uw identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en met vermelding van het adres waarop contact met u opgenomen kan worden. BOOST! zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Opgelet: indien u om verwijdering vraagt kan dit enkel maar mits wij uw gegevens niet meer nodig hebben in het kader van het doel omschreven in punt 2.

7. BEVEILIGEN

BOOST! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De computers waarop gegevens verwerkt worden zijn standaard beveiligd met een gebruikersnaam en een complex wachtwoord. Onze medewerkers zijn volledig ingelicht in verband met het veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Er worden geen gegevens bijgehouden op papier gezien de mogelijkheid van online registratie en de gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

De website van BOOST! maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BOOST! verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BOOST! op via annick@boost-hr.be. www.boost.be is een website van BOOST!. BOOSt! is als volgt te bereiken: Postadres en vestigingsadres: Zevenbonderstraat 73, 3600 Genk
Telefoon: +32 476 68 13 67
E-mailadres: annick@boost-hr.be